Home > 客戶群

 
 
  
 
 
 
 
 
     
 

 
   

客戶群
電子業:台灣BASF、羅門哈斯
醫療業:宇仁醫療、聯華製藥
食品業:柏泰食品、麥君食品
化工業:台灣上村、台界化學

 

 
 
 

 

 
 

 

  百立容器工業股份有限公司 | C&C CONTAINER INDUSTRY CO., LTD.

地址:苗栗縣造橋鄉龍昇村中潭22號 | TEL:(037)652288 FAX:(037)652299 |
Mail:info@pl.com.tw
NO.22,CHUNG-TAN,LUNG SHENG VILLAGE,TSAOCHIAO TOWNSHIP,MIAOLI COUNTY,TAIWAN | Design Yamalin